pisləşmək

f.
1. Getdikcə pis olmaq, keyfiyyətini itirmək, xarablaşmaq. Məhsul pisləşib.
2. Halı, vəziyyəti daha da xarab olmaq, daha da pis olmaq, ağırlaşmaq, kəskinləşmək, fənalaşmaq. Getdikcə Məmməd sövdəgərin əhvalı pisləşirdi. «Aşıq Qərib». Almanlar əsirləri italyan torpağına gətirdikdə Məzlumun vəziyyəti daha da pisləşdi. S. Vəliyev. // Maddi və ya mənəvi vəziyyəti getdikcə xarab olmaq, ağırlaşmaq. Torpaqsız kəndlinin bəd idi falı; Pisləşirdi onun gün-gündən halı. H. K. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • pisləmə — «Pisləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pislənmə — «Pislənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pisləşmə — «Pisləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pislənmək — məch. Haqqında pis fikir, pis rəy söylənmək, pis hesab edilmək. Hərəkəti pislənmək. İşi pislənmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pisləmək — f. Haqqında pis rəy, mənfi fikir söyləmək; pis hesab etmək. Hərəkətini (işini) pisləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • epistler — /əˈpɪslə/ (say uh pisluh), /əˈpɪstlə/ (say uh pistluh) noun 1. a writer of an epistle. 2. the person who reads the epistle in the Eucharistic service. Also, epistoler /əˈpɪstələ/ (say uh pistuhluh), epistolist …   Australian English dictionary

  • Plains Indian Sign Language — language name=Plains Indian Sign Language states=USA and Canada signers=Few iso3=psdPlains Indian Sign Language (PISL) is a sign language formerly used as an auxiliary interlanguage between Native Americans of the Great Plains of the United… …   Wikipedia

  • ağırlaşmaq — f. 1. Daha ağır olmaq; yükü, çəkisi çoxalmaq. <Sadıq kişi> soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır. M. C.. 2. Daha çətin olmaq; çətinləşmək, gərginləşmək, mürəkkəbləşmək. İşi ağırlaşmaq. Vəzifəsi ağırlaşmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Liste der Orte im Landkreis Landshut — Die Liste der Orte im Landkreis Landshut listet die amtlich benannten Gemeindeteile (Hauptorte, Kirchdörfer, Pfarrdörfer, Dörfer, Weiler und Einöden) im Landkreis Landshut auf.[1] Systematische Liste Alphabet der Städte und Gemeinden mit den… …   Deutsch Wikipedia

  • cırlaşmaq — f. Nəsli pozulmaq, cinsi pozulmaq, pisləşmək. Əməksiz, insansız bir iş görmədi; Ağaclar cırlaşdı, meyvə vermədi. M. D.. Təcrübə göstərir ki, zeytun ağaclarına pis baxıldıqda meyvələri cırlaşır. İ. Axundzadə. // məc. Əvvəlki keyfiyyətini, dəyərini …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.